# خروس_لاری_گیلان
فلفل.1میدون زده.خروس دوستم آقا داریوش.   جوجه خروس 11ماهه بنام زیزو.از بدنواستیلش مشخصه نژادش.جوجه روپاوخوش قلقیه
/ 17 نظر / 16 بازدید
صابونی.خوش شگرد وبااصالت.اما یکم خروس تنبلیه و برای آماده کردنش باید وقت بیشتری گذاشت.   کرکس.3ساله.ازاندازه واستیلش دیگ همه چیز مشخصه.خیلی جوجه ... ادامه مطلب
/ 13 نظر / 24 بازدید